KVARTETO MARTINŮ

ohlasy

Koncert ČSKH  19.4.2017 v Rudolfinu, Praha
http://http//www.casopisharmonie.cz/kritiky/kvarteto-martinu-a-karel-kosarek-v-labyrintu-sveta-a-raji-srdce.html

Malostranské hudební slavnosti 2.11.2014http://www.hudebnirozhledy.cz/www/index.php?page=clanek&cislo_id=161&id_clanku=2860

Dvořák Society Newsletter č.101, Říjen 2012

recenze CD Dvořák op.105 a 106

...Kvarteto Martinů se nyní zcela jistě řadí mezi přední česká kvarteta střední generace a svými výkony následuje České, Smetanovo a Panochovo.

 

INTERNATIONAL RECORD REVIEW, January 2012, recenze CD Dvořák op.105 a 106                       

...Toto nové provedení lze těžko zlepšit. Snoubí v sobě hravost ohně, energii a inteligenci interpretů, kteří jako by byli zajedno se svou skladbou a hrají se zbožným zaujetím. Pečlivá pozornost je věnována nejdrobnějším prvkům akcentů, frázování a dynamiky. Kvarteto Martinů tuto skladbu hraje s ohromnou vervou a gustem.

Festival české hudby v Leamingtonu - květen 2008

... nedostatečně popisuji vyjímečný a ohromující úspěch na tomto víkendu české hudby ... Takže kdo byl kouzelníkem festivalového víkendu? Byl to primárius Lubomír Havlák, jehož nadšení a virtuozita značně přispěla k výkonu Kvarteta Martinů. Jsou mimořádně dobře disciplinovým souborem. Ve spojení s Václavem Vonáskem ve velkém Rejchovu kvintetu pro fagot a smyčcové kvarteto pak byl jejich hlavní přínos festivalu v jeho závěru ...

... k nahrávkám kvartetů Tomáše Svobody

The Martinu Quartet does a fantastic job performing all these works. Given the Czech heritage of Mr. Svoboda, this quartet brings an understanding and passion for Czech music to each of these pieces. Their sound is excellent and their interpretation leaves nothing to be desired (other than to hear more). This disc is a bit of a cliffhanger, though. I must now hear the remaining 4 quartets! I wish that the 6 quartets from 2002 - 2006 were released as a set (not unlike Peter Maxwell Davies Naxos Quartets) but I am glad that I have the earlier works as a reference for Mr. Svoboda?s output. I anxiously await Volume 2 of this collection!    - Jay Batzner - August 6th, 2007 - Sequenza21/

Hudební rozhledy 03/2007

Koncert k 30. výročí založení souboru Kvarteto Martinů (17. 1.) se stal nepochybně jednou z historicky i umělecky čelných koncertních událostí letošní sezony Českého spolku pro komorní hudbu ... Interpretační styl Kvarteta Martinů definují perfektní nasazení, skvělá intonace, dokonalá souhra po stránce rytmické i výrazové s osobitě vypracovaným, vyklenutým frázováním. Jejich hra doslova „dýchá“ jako sourodý organismus. Viz též Hudební rozhledy

Diapason, Paris

Záblesky třpytu a rozverná bujnost, bez toho aniž by byla obětována bohatost zvuku hodná nejlepších českých kvartet poslední doby.

Hudební rozhledy, květen 2001

Svými nástroji k nám čtveřice umělců promlouvala osobitým, rozpoznatelným a těžko zaměnitelným způsobem. Je pro něj charakteristická plnokrevnost, nevyumělkovanost a profesionální suverenita se rozumí sama sebou. Kvarteto Martinů vyučovalo o tom, co znamená vyzrálá interpretace zralého díla.

Jan Páleníček, dramaturg festivalu Martinů Fest 2000, Polička

Kvarteto Martinů znám roky..., ale byl jsem mile překvapen, kam až se dostali. Jejich výkon považuji za úroveň absolutní světové špičky.

The Strad, August 2004

The Martinu Quartet played...with such extraordinary homogenity of sound and technical ease that their reading sounded deceptively laid back. ... Here again the Martinu players showed their gift for finding the emotional heart of a piece. This was an exquisitely crafted and profoundly moving performance.

The Globe and Mail, Toronto

"A long-established Czech quartet of the old school with the kind of rich, heady sonority that provides profound satisfaction on its own terms.....in Haydn`s Op.74, No.3 there were chords of such breathtaking resonance, so perfectly in tune...."

Luxemburger Wort

From Paradise to Sweeping Fire: High Carat Chamber Music. The homogeneity is unbeleivable....In performance, as if wrapped in velvet, of Schubert`s Quartet No. 13, both in action in unison and replies, it was possible to hear four virtuoso players who respected each other with rare empathy. If you have the possibility, dear reader, to hear the Martinu Quartet, drop everything and for God`s sake, go to their concert!

Norrköpings Tidningar, Sweden 4.12.1999

It showed that a very prominent string quartet was invited. Such a master quartet as the Martinu Quartet has not as far as I know performed in Norrköping since the LaSalle Quartet and they were here about 20 years ago

Strad, CD Martinů Quartets 3,6, December 2002

Sound quality has a real bloom: this is a worthy tribute from the Martinů Quartet to its namesake.

 

Leoš Janáček

Smyčcový kvartet č.1 (Kreutzerova sonáta)

Smyčcový kvartet č.2 (Listy důvěrné)